Akustikens betydelse för musiken

Akustik är egentligen läran om ljud, men i vardagligt tal avser man med ordet oftast hur ljud låter i ett specifikt rum, det vill säga vilka egenskaper ett rum har för att återge ljud. Det kan till exempel handla om hur rummet är utformat, hur stort det är och hur mycket dämpning som finns i rummet (i form av till exempel gardiner och andra textilier).

Att akustiken i denna bemärkelse är viktig för musik märks inte minst på hur mycket tid och pengar som läggs ned på att utforma konsertlokaler så att de är akustiskt optimala. Ett tydligt exempel på det är Konserthuset i Stockholm. Konserthuset byggdes mellan 1924 och 1926, och för ritningarna stod arkitekten Ivar Tengbom. Det var också Tengbom som utformade Konserthusets olika konsertsalar, bland annat Stora salen, tillsammans med en rad konstnärer och hantverkare. Stora salen byggdes ursprungligen enligt Tengboms vision om ett stort öppet torg, och i denna utformning kvarstod Stora salen ända fram till 1970-talet. Mellan 1971 och 1973 genomfördes dock omfattande renoveringar av salen, vilket man gjorde av en huvudsaklig anledning: att förbättra akustiken i salen. Detta ledde bland annat till att man tog bort de textilier som hängde längs med andra balkong, och att taket och väggen bakom salens podium byggdes om – både för att förbättra akustiken och för att göra plats för modern teknik.

1024px-Konserthuset_1940aI andra fall har problemet med akustiken inte bara försämrat musikupplevelsen för konsertgäster, utan orsakat skador på de musiker som arbetar i lokalen. Så var till exempel fallet på Norrlandsoperan i Umeå, där problem med akustiken gjorde musiken så högljudd att flera musiker fick hörselproblem. Därför påbörjade man även där en ombyggnation av lokalen, som stod färdig i december 2016. Förändringen bestod bland annat i att man installerade ljudreflektioner vid sidorna av scenen, och hängde upp gardiner som går att hissa ned för att dämpa ljudet.

I många andra fall kan akustikens betydelse ta sig uttryck i att vissa konsertlokaler lämpar sig bättre för viss typ av musik. Så är fallet med Eskilstuna konserthall, som generellt är känd för sin goda akustik (varför Sveriges Radios symfoniorkester repeterar och spelar in i lokalen, till exempel). Trots detta menar de själva att konserthallen lämpar sig absolut bäst för akustisk musik av alla de slag.

Något som tydligt vittnar om vilken skillnad bra akustik kan göra för musik, och som de flesta har upplevt personligen, är att man låter mycket bättre när man sjunger i duschen jämfört med när man ska sjunga karaoke eller inför andra. Det har inte bara med att man blir nervös när man sjunger inför publik att göra, utan också med att akustiken i badrummet är idealisk. Om du älskar att sjunga i duschen, och letar efter ny badrumsinredning för att du ska kunna tillbringa så mycket tid i badrummet som möjligt, ska du gå in på Buildor.se. Där finns nämligen ett stort utbud av all typ av badrumsinredning, till exempel duschar som det går utmärkt att sjunga i.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sensational