Musik Arkiv

Akustikens betydelse för musiken

Akustik är egentligen läran om ljud, men i vardagligt tal avser man med ordet oftast hur ljud låter i ett specifikt rum, det vill säga vilka egenskaper ett rum har för att återge ljud. Det kan till exempel handla om hur rummet är utformat, hur stort det är och hur mycket dämpning som finns i

Musik för barn

Det är inte bara vuxna som tycker om att lyssna på musik – de flesta barn älskar också att både lyssna på musik och dansa och röra sig till musik, om de bara får tillgång till musiken. De föräldrar som är måna om att deras barn ska växa upp med musik och musikalitet redan från

Musikvetenskap

Även om de flesta nöjer sig med att hitta artister och musikstilar som de tycker om, och njuta av den musik som skapas i världen, finns det vissa som vill gå längre än så, och studera musiken på djupet. Det ämne inom vetenskapen som fokuserar på just musik brukar kallas musikvetenskap, eller musikforskning med ett

Musikens betydande roll för människan

Musikens betydande roll för människan Historian, om något, kan tydligt påvisa musikens betydande roll för människan och samhället. Trots att det kan vara aningen svårt att inringa specifikt vad behovet grundar sig i, finns det mycket forskning kring ämnet som ådagalägger att musik (framförallt i kombination med rörelse) är mycket viktig redan i tidig ålder.

Olika genrer och sorters musik

Många av de musikstilar och genrer som är aktuella i dagens musiksamhälle etablerades tidigt. Den klassiska pianomusiken sträcker sig långt tillbaka och många av de stycken som komponerades för över 300 år sedan framförs flitigt på prestigefulla konserter än idag. Operasångerskor, vars tonhöjder och röststyrka sägs kunna krossa fönster, myntade sin originalitet redan under barockens
sensational