Musikens betydande roll för människan

Musikens betydande roll för människan

Historian, om något, kan tydligt påvisa musikens betydande roll för människan och samhället. Trots att det kan vara aningen svårt att inringa specifikt vad behovet grundar sig i, finns det mycket forskning kring ämnet som ådagalägger att musik (framförallt i kombination med rörelse) är mycket viktig redan i tidig ålder. Musiken gynnar barns utveckling, både på ett språkligt och motoriskt plan. Estetiska uttrycksformer av alla slag har sedan en lång tid tillbaka spelat en obligatorisk roll inom ecklesiastiska sammanhang.

 

Barn får rita, sjunga och dansa på dagis och i skolan som ett sätt att komma i kontakt med sina känslor, något som liknar syftet med olika ritualer under forntiden. Ofta i samband med Audience with hands raised at a music festival and lights streaming down from above the stage. Soft focus, high ISO, grainy image.dödsfall brukade människor framföra musikliknande ljud, läten och danser för att bearbeta mistandet av ett djur eller en stammedlem. Liknande exempel för oss tillbaka till USA under 1900-talet då afroamerikaner som slavade på bomullsplantage började sjunga som ett sätt att bearbeta det förtryck de utsattes för. Likaså många år senare då hip hop föddes och också kom att bli en sorts känsloyttring, kritiskt riktad mot samhällsstruktur och auktoritära regimer. På så vis kan forskning kring ämnet i fråga föreslå att människans behov av musik och estetisk i många fall är primitivt, då det sträcker sig längre tillbaka än, till exempel, det språkliga uttrycket.

Ur ett pedagogiskt perspektiv anses det fundamentalt att lära sig förstå, bearbeta och formulera sina känslor för att vidare kunna konversera med andra. Därför läggs det extra mycket vikt på just detta inom lärarutbildning och förskollärarutbildning då barn bör komma i kontakt med sina egna känslor under tidig ålder, något många ledande forskningsarbeten och rapporter stödjer. Musik och estetik är även viktig ur ett globalkulturellt perspektiv och tjänar som ett kommunikationsmedel vilket bidrar till gemenskap och samfund i sociala sammanhang. Därmed är det inte komplicerat att förklara varför musiken spelar en så stor roll i vårt samhälle och vardagsliv. Den är en del av det mesta vi gör och upplever och för de flesta ett svårersatt verktyg.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sensational