Musikvetenskap

Även om de flesta nöjer sig med att hitta artister och musikstilar som de tycker om, och njuta av den musik som skapas i världen, finns det vissa som vill gå längre än så, och studera musiken på djupet. Det ämne inom vetenskapen som fokuserar på just musik brukar kallas musikvetenskap, eller musikforskning med ett äldre ord. I vissa fall används också ordet musikologi, även om det är mindre vanligt.

Musikvetenskap är, trots dess specifika område (läran om musik) ett brett ämne som omfattar många olika förgreningar. Inom musikvetenskap studerar man till exempel musikteori (det vill säga hur musiken är uppbyggd, både dess komposition och hur den uppfattas akustiskt), musikhistoria, musikfilologi (då man arbetar med musikaliska källor), musiksociologi, musiketnologi (hur musik uttrycks i olika kulturer), musikpsykologi och musikestetik (som bland annat handlar om musikens syfte, uttryck och påverkan på lyssnaren).flute-1758800_960_720

Den huvudsakliga frågeställningen som alla förgreningar av musikvetenskap ägnar sig åt är ”Vad är musik?”. Beroende på vilken aspekt av denna fråga man väljer att fokusera på kan ens studier leda en till någon av de olika underdisciplinerna inom musikvetenskap. Om man till exempel vill koncentrera sig på hur musik har blivit det musik är idag, det vill säga de särskilda ordnade ljudstrukturer som vi kallar musik, bör man studera musikhistoria. Om man istället vill studera hur musik används i samhället idag och vilken betydelse musik har för människor, kommer man in på ämnen som musiketnologi och musiksociologi. Inom musikteori tittar man snarare på musiken i sig än dess historia eller funktion, och studerar musikens inre logik och hur musiken kan analyseras. Man vill hitta sätt att beskriva musik, och studera de idéer som används för att tolka musikens innehåll och mening.

Det går att studera musikvetenskap vid de flesta högskolor och universitet i Sverige. I vissa fall går det att kombinera en utbildning i musikvetenskap med en praktisk musikutbildning, men det är vanligast att den teoretiska utbildningen inom musikvetenskap är helt skild från de praktiska utbildningarna till exempelvis musiker eller musiklärare.

Om du studerar musikvetenskap, och både vill sprida kunskapen om ämnet samt visa din stolthet över ditt ämne, kan du på Medtryck.com enkelt skapa en t-shirt med ett tryck av till exempel din fakultets namn, eller helt enkelt ”musikvetenskap”. Det kan bidra till att fler människor blir medvetna om den akademiska disciplinen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sensational